Suosittelijat

Hankkeen suosittelijat ovat tärkeitä TALTIOn sanansaattajia.

Voit lähettää oman suosittelutekstisi sähköpostitse osoitteeseen juho.pitkaniemi [at] taloushallintoliitto.fi.

Miksi TALTIO-hanke on tärkeä

Vuokko Mäkinen

hallituksen puheenjohtaja, Taloushallintoliitto

Tilitoimistoja ja talousosaajia tarvitaan tulevaisuudessakin. Ihmisiä ei enää tarvita mekaaniseen tallennus- tai tarkistustyöhön, vaan tekemään analyyttistä pohdintaa ja asiantuntemukseen perustuvaan tulkintaa. Yrityksen liiketoimintaa lähes reaaliaikaisesti kuvaavan rakenteisen tiedon pohjalta asiakkaille – suomalaisille yrityksille – voidaan tuottaa uusia ja parempia palveluja.

Jorma Turunen

toimitusjohtaja, Teknologiateollisuus ry

Näemme, että hankkeen tuloksena jäsenyritystemme tuottavuus kasvaa päätöksentekoa tukevan, riskittömämmän, virheettömämmän ja kustannustehokkaamman taloushallinnon avulla. Lisäksi rakenteellinen, standardin mukainen tietomassa avoimine rajapintoineen antaa mahdollisuuksia palvelu- ja sovelluskehittäjäyrityksille.

Jukka Ruuska

Toimitusjohtaja, Asiakastieto Group Oyj

Rakenteinen ja digitalisoitu talousinformaatio on peruspalikka muun muassa päätöksenteon automatisoinnille ja muilla digitalisoiduille prosesseille, jotka liittyvät yritysten toimintaan. Uskomme, että Taltion avulla yritykset saavat parempia ja tehokkaampia palveluja ja palveluntuottajat pystyvät kehittämään uusia palveluja (sekä prosessejaan) nopeammin ja kustannustehokkaammin.

Pekka Ruuhonen

Pääjohtaja, Verohallinto

TALTIO tuo kustannustehokkuutta ja reaaliaikaisempaa taloustietoa eri sidosryhmille, omistajille, rahoittajille, investoijille, sekä myös useille eri viranomaisille samalla kertaa. TALTIOn rakenteinen ja standardimuotoinen taloushallinnon data antaa Verohallinnolle mahdollisuuden kehittää ohjelmistoriippumattomia rajapintoja niin, että veroasioiden hoitaminen on yrityksille entistä vaivattomampaa. Se tarjoaa myös palveluiden kehittäjille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Myös pienimmät toimijat saavat parempaa tietoa taloudellisesta tilanteestaan vaikkapa tilitoimistoiltaan, ennustettavuutta mm. kassavirtalaskelmiin ja riskienhallintaan, joka palvelee myös verokertymän seurantaa.

Taru Rastas

viestintäneuvos, Liikenne- ja viestintäministeriö

Talousdatalla on erityinen merkitys digitaalisessa kehityksessä, sillä rakenteisen talousdatan avulla päätöksenteko paranee, taloushallinnon prosessit helpottuvat ja yksilöt pääsevät kiinni taloudenpitoonsa. Lisäksi syntyy uusia palveluja. Tämä muutos toteutuu TALTIO-hankkeessa, jossa kehitetään toimintatapoja ja ratkaisuja, joilla talousdata saadaan liikkeelle. TALTIO edistää hienosti hallituksen kärkihanketta, jolla pyritään lisäämään tiedon hyödyntämiseen perustuvaa liiketoimintaa. Näin Suomi näyttää esimerkkiä maailmalle rakenteiseen dataan perustuvasta modernista digitaalisesta ympäristöstä.

Merja Fischer

KTM, Johtamistieteiden tohtori, Liiketoimintajohtaja, Staria Oyj

Suomella on kaikki mahdollisuudet synnyttää taloushallinnon palveluista uusi kansallinen palveluliiketoiminnan muoto – tuoda siis töitä takaisin Suomeen. Tämä vaatii, että oikealla tavalla yhdistetään digitalisaation mahdollisuudet, yksilöä arvostava johtaminen, huipputalousosaaminen sekä uskallusasenne.

Tämän vision toteutus edellyttää rakenteista taloustietoa ja uusia ei-ilmeisiä toimintamalleja, joka syntyy toimimalla yhdessä yli rajojen. Tarvitsemme rohkeutta ja luottamusta, että yhteisen tahtotilan avulla voimme synnyttää Suomeen merkityksellistä taloushallintoa sekä kansallista kilpailukykyä.

Bo Harald

toimitusjohtaja, Why-Advisory Oy

Suomi on perinteisesti ollut tiennäyttäjä taloushallinnon standardoinnissa ja palveluissa. TALTIO on seuraava iso askel tuottavuuden parantamiseksi sekä yrityksissä että julkisessa sektorissa.  Samalla saadaan talouden ja riskien hallinta lähes reaaliaikaan – sekä yrityksille että kansalaisille. 

Markku Örn

hankejohtaja, TALTIO-hanke

TALTIO viitoittaa tietä ekosysteemeihin ja digtaalisiin toimintamalleihin, joissa asiat tehdään Leanisti ja tuottamaton toiminta poistetaan. TALTIOn avulla parannamme merkittävästi yritysten nykyisiä toimintatapoja ja luomme mahdollisuuden uusille liiketoiminnoille. TALTIO-hanke on loisto mahdollisuus oppia jakamaan tietoja ja ymmärtämään tiedon jakamisen tuoma yhteinen hyöty. Olemme yhdessä moninkertaisesti enemmän kuin yksin.

Pirjo Ilola

kehityspäällikkö, Finanssialan Keskusliitto

Kuitit pitää saada kulkemaan digitaalisesti järjestelmästä toiseen ja paperikuiteista tulee päästä eroon. Tämä koskee sekä kortti- että käteismaksujen kuitteja. Rakenteinen kuittitieto helpottaa valtavasti yritysten ja julkisten toimijoiden hallinnollista taakkaa, mutta mahdollistaa samalla yksityissektorin eli kuluttajien oman talousseurannan (MyData) ja sitä tukevat uudet sovellukset. Tätä työtä teemme TALTIO eKuitti työryhmässä.

Pirkka Frosti

perustaja, toimitusjohtaja, Digital Living International Oy

Yhteiskunnan digitalisaation on lähdettävä talouden rakenteista, jotta hyvinvointi ja kannattavuus saadaan tuotua arkeen sekä yritysten ja yhdistysten päivittäiseen toimintaan. Tulevaisuuden internet ei toimi ilman automatisoitua luotettavuutta ja riittävää yhteiskäyttöisyyttä, jota TALTIO-standardilla ja yhteisellä ekosysteemillä rakennetaan. TALTIO-hanke tarvitaan turvaamaan Suomen edellytykset menestyä.

Arto Marttila

Novec Oy

Taltio -projekti mahdollistaa taloushallintoalan 'Uberin' syntymisen. Odotan mielenkiinnolla mikä taho sen ensimmäisenä kehittää.

Elina Koskentalo

ICT-Konsultti, Yksityisyrittäjä

TALTIO-hankkeessa luodaan yhtenäinen standardoitu muoto rakenteiselle taloustiedolle, jolloin sitä voidaan suoraan hyödyntää eri järjestelmissä. Standardi tietuekuvaus mahdollistaa helpot integraatiot taloushallintojärjestelmien ja -ohjelmistojen välillä. Lähtökohtina ovat tietokantojen avoimet rajapinnat ja avoin ekosysteemi, jotka tehostavat tietotekniikan hyödyntämistä suomalaisyrityksissä.