Verkkolaskut toimimaan yritysten eOsoitteella ‒ eOsoite tarvitaan kaikille yrityksille

Uutinen
Verkkolaskuoperaattorin vaihtaminen pitäisi olla yrityksille yhtä helppoa kuin kännykkäliittymän vaihtaminen. Puhelinnumero säilyy samana puhelinoperaattorin vaihtamisen yhteydessä ja näin pitäisi olla myös yritysten verkkolaskutunnusten kanssa.

Verkkolaskuosoitteiston ylläpito Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus Tiekessä päättyy vuoden 2017 alusta. Koska osoitteistoon kohdistuva massiivinen muutos tulee joka tapauksessa tehtäväksi, pitäisi samassa yhteydessä tehdä kattavampi remontti, jolla parannetaan sekä osoitepalvelun toimivuutta että verkkolaskutuksen kattavuutta yritysten keskuudessa.

Taloushallintoliitto ehdottaa, että verkkolaskuosoitteen sijasta ryhdytään käyttämään monikäyttöisempää yrityksen eOsoitetta. eOsoite olisi yrityksen hallinnoima ja pysyisi samana myös operaattorin vaihdostilanteissa.

‒ Verkkolaskuosoitteen sijaan Suomessa pitäisi luoda yrityksille eOsoite, jonka avulla yritys voisi ottaa vastaan niin verkkolaskuja kuin myös muuta rakenteista tietosisältöä, Taloushallintoliiton hallituksen puheenjohtaja Vuokko Mäkinen visioi.

Yritysten ja viranomaisten välillä liikkuu lähitulevaisuudessa verkkolaskujen lisäksi myös muuta tietojärjestelmien ymmärtämää rakenteista tietosisältöä, kuten esim. tuote-, sopimus- tai kuittitietoa. eOsoitetta käytetään tulevaisuudessa siis muuhunkin kuin laskujen kuljettamiseen.

eOsoitteistoa ylläpidettäisiin julkisessa, viranomaisten hallinnoimassa rekisterissä (esim. YTJ). Yritys itse ylläpitäisi omaa eOsoitettaan ja olisi vastuussa sen oikeellisuudesta. eOsoite olisi kytketty viranomaisen hallinnoimassa rekisterissä yrityksen y-tunnukseen.

Välittäjätunnuksen käytöstä pitäisi luopua

Verkkolaskut välitetään tällä hetkellä pankkien tai verkkolaskuoperaattoreiden kautta ja välittävä taho yksilöidään välittäjätunnuksella. Operaattorin vaihdostilanteissa välittäjätiedon päivittäminen järjestelmiin aiheuttaa pitkiä viiveitä ja hankaloittaa laskujen kulkemista. Taloushallintoliiton mukaan nykyisestä verkkolaskuosoitteen mukana kulkevasta välittäjätunnuksesta voitaisiin luopua.

‒ Välittäjätunnuksesta luopuminen helpottaisi operaattorin vaihtoa sekä keventäisi osoitteiston hallinnointia ja ylläpitoa, sanoo Vuokko Mäkinen.

‒ Vaihdostilanteet ovat hitaita ja hankalia, kun yrityksen kaikki toimittajat on saatava vaihtamaan välittäjätieto omiin laskutusjärjestelmiinsä, Mäkinen kritisoi.

Verkkolaskuoperaattoriverkoston tulisi yhdessä sopia menettelystä, jolla ylläpidetään kunkin asiakkaan voimassaolevaa välittäjätietoa. Samaan tapaan, kuin puhelinoperaattoritkin tekevät.

Rakenteisen laskun välittäminen myös ilman välittäjäverkostoa

‒ Laskuttajalla pitäisi olla mahdollisuus lähettää verkkolaskut rakenteisessa tiedostomuodossa suoraan ostajalle välittäjän sijaan. Esimerkiksi sähköpostilla kulkeva laskutiedosto saapuisi näin tähän tarkoitukseen varattuun eOsoitteiston mukaiseen sähköpostiosoitteeseen, josta ostajan järjestelmä voisi poimia sen automaattisesti suoraan taloushallintoon, Mäkinen kuvaa.

Vuokko Mäkisen mukaan yrityksen eOsoite voisi muodostua yrityksen y-tunnuksesta tai OVT-tunnuksesta tai verkkolaskujen vastaanottoon varatusta sähköpostiosoitteesta (esim. e-osoite [at] yritys.fi). OVT-tunnuksen laajennuksen avulla isommat yritykset voivat ohjata laskut oikealle laskutuspaikalle omissa järjestelmissään.

‒ eOsoiteuudistus helpottaisi kaikkien suomalaisten yritysten arkea, madaltaisi verkkolaskutuksen aloittamisen kynnystä ja toisi paljon uusia mikroyrityksiä verkkolaskutuksen piiriin, Mäkinen toteaa.