TALTIO-aamupäiväseminaari #2 23.5.2016

Tapahtuma
TALTIO-hanke järjesti toisen avoimen seminaarin maanantaina 23.5.2016.

Taru Rastas toivottaa seminaarin kuulijat tervetulleiksi.Toinen TALTIO-seminaari järjestettiin liikenne- ja viestintäministeriön tiloissa Helsingin Eteläesplanadilla. LVM:n Taru Rastas (kuvassa) Taloushallintoliiton Vuokko Mäkinen sekä hankejohtaja Markku Örn toivottivat seminaarin kuulijat tervetulleiksi.

Seminaarissa painotettiin, että TALTIO-hankkeessa ei ole tarkoituksena luoda rakenteista taloustietoa vain Suomeen, vaan tavoitteena on kansainvälinen standardi. TALTIO on aloittanut yhteistyökeskustelut myös kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Merja Fischer esitteli puheenvuorossaan vision, jossa rakenteisen taloustiedon sekä TALTIO-hankkeen avulla Suomesta on mahdollista tehdä globaali palvelukeskusten osaamiskeskus. Tämän vision rakentaminen vaatii rohkeutta, yhdessä tekemistä yli rajojen sekä luottamusta.

Luottamuksen nosti esille myös Matti Copeland, jonka esimerkissä kehitys perustuu teknologiaan, luottamukseen ja osaamiseen. Seminaarissa järjestetyn pikagallupin tulokset kertoivat, että näistä kolmesta suurimpana kompastuskivenä nähtiin luottamuksen puute markkinoilla.

TALTIO-hankkeen tilanne

TALTIOn tavoite on luoda yhtenäinen muoto rakenteiselle taloustiedolle, jotta sitä pystytään hyödyntämään eri järjestelmissä. TALTIO-hankkeessa rakennetaan ekosysteemimalli ja demonstroidaan pk-yritysten ja yhteisöjen digitalisoitu talouden hallinta TALTIOn mukaisena tietovarastoratkaisuna. Hanke kestää syksyyn 2017 asti.

Hankkeen kaikkien työpakettien, TALTIO Standardi, TALTIO eKuitti, TALTIO Tilitoimistopalvelut ja TALTIO Integraatio ja Tietovarasto, työskentely on jo käynnissä. Hanke yhdistää yrityksiä, jotka työskentelevät yhdessä kehittäen innovatiivisia liiketoimintamalleja ja teknologiaa.

Hankkeessa julkaistiin Menevä-applikaation sekä eTaskun yhteistyö, jonka avulla taksikuitit kulkevat TALTIOn mukaisessa rakenteisessa muodossa automaattisesti kirjanpitoon.

Seminaarin ohjelma ja materiaalit:

9.00 – 9.10 Seminaarin avaus, Vuokko Mäkinen, hallituksen puheenjohtaja, Taloushallintoliitto
9.10 – 9.45 Digitalisaatio tuo ristiinpölytystä ja säröilyä toimialoille, Matti Copeland, Executive Director, EY
9.45 – 10.15 Miten Suomesta globaali palvelukeskusten osaamiskeskus? Merja Fischer, toimitusjohtaja, POS Emotions Oy
Mitä tarvitaan? Uudenlaista johtajuutta, uutta osaamista, digitalisaatiota ja rakenteista taloustietoa.
10.15 – 10.30 Tauko
10.30 – 10.50 TALTIO-hankkeen tilanne, Markku Örn, hankejohtaja, TALTIO
10.50 – 11.50 TALTIO-hankkeen työpakettien tilanteet:

11.50 – 12.00 Keskustelua