Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi selvityksen ostajan oikeuksista kuittidataan

Uutinen
TALTIO-hankkeen sisällä on teetätetty selvitys juridisista vaikutuksista markkinalähtöisen eKuitin rakentamiseen.

Tiivistelmä:
Laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa velvoittaa antamaan kuitin. TALTIO-hankkeen yksi tavoite on luoda rakenteinen ja koneluettava eKuitti, joka voidaan toimittaa kuitteja tuottavista myyntijärjestelmistä talousjärjestelmiin ilman manuaalisia välivaiheita. Laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa mahdollistaa sähköisen kuittitiedon, mutta ei kuitenkaan velvoita sähköisenkuitin eikä rakenteisen kuittitiedon antamiseen.

eKuitin tieto voi tietyissä tilanteissa sisältää myös henkilötietoa, jolloin on huomioitava myös henkilötietolainsäädäntö. Jos eKuitin tiedoista ei ole mahdollista yksilöidä ostajaa, eli tunnistettavaa henkilöä, on eKuitin tieto pelkkää taloustietoa. Uuden tietosuoja-asetuksen 20 artiklan perusteella kuitinsaajalle muodostuu oikeus saada eKuitti koneluettavassa muodossa.

Tämän selvityksen yhteydessä käsitelty lainsäädäntö ei ole esteenä markkinalähtöisille eKuitti-ratkaisuille. On siis mahdollista lähteä kehittämään erilaisia tapoja välittää rakenteinen eKuitti myyjän järjestelmistä ostajan talousjärjestelmiin, tietyt henkilötietolakiin kirjatut vastuut huomioiden.

Voit käydä lukemassa koko julkaisun alla olevasta linkistä:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79518